БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновен спореж

Senecio vulgaris

Снимки на Обикновен спореж (Senecio vulgaris)

Senecio vulgaris Senecio vulgaris Senecio vulgaris Senecio vulgaris Senecio vulgaris Senecio vulgaris Senecio vulgaris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновен спореж.


Латинско име

Senecio vulgaris L. - чете се "сене́цио вулга́рис"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Обикновеният спореж е едногодишно тревисто растение. Стъблата до 40 см високи. Най-отричителната особеност на вида е, че цветните кошнички са без езичести цветове, докато при другите видове от род Спореж има повече или по-малко развити езичести цветове по края на кошничката. Цъфти от март до октомври2.


Местообитание

По песъчливи и буренливи места, край пътища и сгради, като заплевелител в окопни култури3.


Разпространение в България

Разпространено в цялата страна, от морското равнище докъм 1200 м надморска височина4.


Общо разпространение

Европа, умерените части на Азия, Северна Африка. Натурализирано в Северна и Южна Америка, Нова Зеландия5.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Владимиров, В. 2012. Флора на Република България, том XI, издателство на БАН, София.

3 Владимиров, В. 2012. Пос. източник.

4 Владимиров, В. 2012. Пос. източник.

5 Владимиров, В. 2012. Пос. източник.


Senecio vulgaris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net