БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Спореж

Senecio

Описание и отличителни особености на род Спореж

Едногодишни или многогодишно тревисти растения. Кошничките цилиндрични или звънести. Обвивката на кошничките съставена от един ред листчета, при основата, на които често се намират няколко дребни външни листчета. Цветното легло голо. Периферните женски цветове езичести, жълти, разположени в един ред, или понякога липсват. Вътрешните цветове двуполови тръбести. Дяловете на стълбчето в двуполовите цветове на върха си разширени, тъпи и кичести. Плодовете цилиндрични, с 5-10 ребра и с хвърчилка от прости власинки, които на периферните плодове често пъти опадват [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

В България естествено разпространени са 18 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "сенецио".


Списък на видовете от род Спореж, включени в сайта

Воден спореж - Senecio aquaticus

Горски спореж - Senecio nemorensis

Еруколистен спореж - Senecio erucifolius

Карпатски спореж - Senecio carpathicus

Македонски спореж - Senecio macedonicus

Обикновен спореж - Senecio vulgaris

Панчичев спореж - Senecio pancicii

Пролетен спореж - Senecio vernalis

Скален спореж - Senecio rupestris

Слънчогледов спореж - Senecio doronicumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2023 BGflora.net