БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Стъблообхващаща мъртва коприва

Lamium amplexicaule

Снимки на Стъблообхващаща мъртва коприва (Lamium amplexicaule)

Lamium amplexicaule Lamium amplexicaule Lamium amplexicaule

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Стъблообхващаща мъртва коприва.


Латинско име

Lamium amplexicaule L. - чете се "ламиум амплексикауле".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Стъблообхващащата мъртва коприва е едногодишно тревисто растение. Стъблата са дълги 10-30 cm. Горните (присъцветните) листа са с бъбрековидна форма и обхващат стъблото. Цъфти март-септември[1].


Местообитание

По тревисти и буренливи места[2], често и в населени места.


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Плевелно, хранително и медоносно растение[4].Вижте също

Растенията по нашите улици


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Lamium amplexicaule in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net