БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Мъртва коприва

Lamium

Описание и отличителни особености на род Мъртва коприва

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Чашката тръбесто-звънеста, с 5-10 жилки и 5 ланцетн-шиловидни зъбци. Венечната тръбица обикновено по-дълга от чашката. Горната устна вдлъбната и обикновено шлемовидна; долната триделна; средния дял обикновено сърцевиден, а страничните са във вид на остри зъбчета. Тичинките разположени успоредно под горната устна; страничните по-дълги. Прашниковите торбички разперени. Орехчетата остро тристенни, отгоре плоски1.

В България са установени около 7-8 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "ламиум". Името на този род е възприето за латинското име на цялото семейство Устноцветни (Lamiaceae).


Списък на видовете от род Мъртва коприва, включени в сайта

Гарганска мъртва коприва - Lamium garganicum

Петниста мъртва коприва - Lamium amplexicaule

Стъблообхващаща мъртва коприва - Lamium amplexicaule

Червена мъртва коприва - Lamium purpureumИзточници на информация

1 Стоянов. Н & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2022 BGflora.net