БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Гарганска мъртва коприва

Lamium garganicum

Снимки на Гарганска мъртва коприва (Lamium garganicum)

Lamium garganicum Lamium garganicum Lamium garganicum Lamium garganicum Lamium garganicum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Гарганска мъртва коприва.


Латинско име

Lamium garganicum L. - чете се "ла́миум гарга́никум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Гарганската мъртва коприва е многогодишно тревисто растение. Коренището късо, хоризонтално с дълги подземни издънки, от които се развиват цветоносни стъбла. Стъблото (5-) 10-40 (-50) см високо, изправено или възходящо, неразклонено или по-рядко разклонено в горната част, гъсто влакнесто или почти голо. Листата с 1 до 4 см дълги дръжки, триъгълно яйцевидни, яйцевидни до почти кръгли и бъбрековидни, (1-) 3-5 (-7) см дълги и (1-) 2-3 (-4) см широки, в основата сърцевидни, на върха тъпо назъбени до напилени, гъсто влакнести до почти голи. Цветовете 3-4 см дълги, почти приседнали или с къси дръжки, по 3-4 в дихазии, образуващи 6- до 12-цветни лъжливи прешлени в пазвите на горните листа. Прицветниците много дребни или липсващи. Чашката 7,5-18 мм дълга, звънчевидна, гола или почти гола; зъбците триъгълни, към върха шиловидно заострени, много по-къси или дълги почти колкото тръбицата, след прецъфтяване звездовидно разперени. Венчето 25-40 мм дълго, розово до пурпурночервено, по-рядко бяло; венечната тръбица права, 15-25 мм дълга, много по-дълга от чашката, в основата стеснена, към отвора постепенно разширена, отвътре без пръстен от власинки; горната устна 10-15 мм дълга, цяла, неравномерно назъбена или 2-делна, отвън с власинки; долната устна 3-делна с редуцирани странични дялове с по 1 малко шиловидно зъбче и широк, обратно сърцевиден среден дял. Прашниците червеновиолетови с дълги бели власинки. Орехчетата тристенни, около 4 мм дълги, гладки, сивозелени с белезникав присеменник. Цъфти юни-юли2.


Местообитание

По влажни каменисти и скални тревисти места, из храсталаци и редки гори предимно в планините3.


Разпространение в България

В цялата страна от 700 до 2400 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Южна Европа (Южна Франция, Италия, Балкански полуостров) и Мала Азия5.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Асенов, Ив. 1989. В: Флора на Народна Република България, том IX, Издателство на БАН, София.

3 Асенов, Ив. 1989. Пос. източник.

4 Асенов, Ив. 1989. Пос. източник.

5 Асенов, Ив. 1989. Пос. източник.


Lamium garganicum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net