БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Устноцветни

Lamiaceae

Описание и отличителни особености на семейство Устноцветни

Тревисти многогодишни или едногодишни растения и полухрасти, рядко храсти. За представителите на семейството е характерно четиристенното стъбло с прости срещуположно разположени листа. Цветовете са събрани в прешлени върху възлите на стъблото. Цветовете са двуполови, 5-делни. Чашката е от 5 сраснали листчета, завършва с пет зъбчета или е двуустна. Венчето е права или извита, едно- или дву-устна тръбица. Тичинките обикновено са 4, при някои родове са 2. Плодът е ценобий и се разпада на 4 едносеменни орехчета.

Два вида от семейството са широко разпространени в населени места, така че лесно могат да бъдат намерени, а чрез тяхното изучаване, могат да се видят и характрените особености в устройството на представителите на това семейство. През пролетта това е Червената мъртва коприва (Lamium purpureum), а през лятото - Кандилничето (Ballota nigra).

В България естествено разпространени са около 150 вида от около 35 рода. 17 вида от семейството са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Устноцветни, включени в Българската флора онлайн

Ацинос - Acinos

Бударица - Galeopsis

Дяволска уста - Leonurus

Жълта мъртва коприва - Lamiastrum

Кандилниче - Ballota

Конски босилек - Salvia

Котешка стъпка - Clinopodium

Kоча билка - Nepeta

Кошутина - Melittis

Маточина - Melissa

Мента - Mentha

Микромерия - Micromeria

Миризлив бурен - Sideritis

Миризливче - Calamintha

Мъртва коприва - Lamium

Подъбиче - Teucrium

Превара - Scutellaria

Пчелинок (Пчелник) - Marrubium

Ранилист - Betonica

Риган - Origanum

Самобайка - Glechoma

Срещниче - Ajuga

Чистец - Stachys

Чубрица - Satureja


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2022 BGflora.net