БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Мента

Mentha

Описание и отличителни особености на род Мента

Многогодишни тревисти растения. Чашката на цветовете звънеста или тръбеста, петделна, рядко двуустна. Венчето фуниевидно, почти правилно, четириделно; с 4 еднакви разперени тичинки. Съцветието класовидно1.

В България от рода естествено разпространени са 6 вида2.


Списък на видовете от род Мента, включени в сайта

Дълголистна мента - Mentha longifoliaИзточници на информация

1 Стоянов Н. & Стефанов Б. 1948. Флора на България, София.

2 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2021 BGflora.net