БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Котешка стъпка

Clinopodium

Описание и отличителни особености на род Котешка стъпка

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е един вид.

Латинското наименование на рода се произнася "клиноподиум".


Списък на видовете от род Котешка стъпка, включени в сайта

Котешка стъпка - Clinopodium vulgareEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net