род Котешка стъпка

Clinopodium

Описание и отличителни особености на род Котешка стъпка

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е един вид.

Латинското наименование на рода се произнася "клиноподиум".

Списък на видовете от род Котешка стъпка

© 2009 BGflora.net

banner