БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Самобайка

Glechoma

Описание и отличителни особености на род Самобайка

Многогодишни тревисти растения с пълзящи стъбла, вкореняващи се по възлите. Чашката е с 15 жилки.

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Самобайка, включени в сайта

Влакнеста самобайка - Glechoma hirsuta

Самобайка - Glechoma hederaceaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net