род Пчелник

Marrubium

Описание и отличителни особености на род Пчелник, пчелинок

Многогодишни тревисти растения. Цветовете с двуустно венче. Тичинките скрити в тръбицата на венчето. Чашката с 10 жилки. Цветовете с прицветници. В България са установени 4 вида.

Списък на видовете от род Пчелник

© 2007 BGflora.net

banner