БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Пчелинок (Пчелник)

Marrubium

Описание и отличителни особености на род Пчелинок

Многогодишни тревисти растения. Цветовете с двуустно венче. Тичинките скрити в тръбицата на венчето. Чашката с 10 жилки. Цветовете с прицветници. В България са установени 4 вида.


Списък на видовете от род Пчелинок, включени в сайта

Фривалдскиев пчелинок - Marrubium friwaldskyanumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net