БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Кандилниче

Ballota

Описание и отличителни особености на род Кандилниче

Многогодишни тревисти растения.

В България 1 вид.


Списък на видовете от род Кандилниче, включени в сайта

Кандилниче - Ballota nigraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2021 BGflora.net