БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Кошутина

Melittis

Описание и отличителни особености на род Кошутина

Многогодишни тревисти растения. Родът се състои от един вид.


Списък на видовете от род Кошутина, включени в сайта

Кошутина - Melittis melissophyllumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

banner