БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ранилист

Betonica

Описание и отличителни особености на род Ранилист

Многогодишни тревисти растения. Чашката с 10 жилки. Тръбицата на венчето отвътре без пръстен от власинки.

Латинското наименование на рода се произнася "бетоника".


Списък на видовете от род Ранилист, включени в сайта

Ранилист - Betonica оfficinalisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

banner