БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Ацинос

Acinos

Описание и отличителни особености на род Ацинос

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Чашката на цветовете двуустна.

В България са установени 4 вида.


Списък на видовете от род Ацинос, включени в сайта

Алпийски ацинос - Acinos alpinus

Полски ацинос - Acinos arvensisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2016 BGflora.net

banner