БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Подъбиче

Teucrium

Описание и отличителни особености на род Подъбиче

Едногодишни или многогодишни тревисти растения или полухрасти. Горната устна на венчето липсва, долната 5-делна. Венечната тръбица без пръстен от власинки. Венчето след цъфтеж опадва.

В България естествено разпространени са 6 вида, от тях 2 са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Лечебни видове са Червеното подъбиче (Teucrium chamaedrys), Бялото подъбиче (Teucrium polium) и др.

Латинското наименование на рода се произнася "теукриум".


Списък на видовете от род Подъбиче, включени в сайта

Бяло noдъбиче - Teucrium polium

Планинско подъбиче - Teucrium montanum

Червено подъбиче - Teucrium chamaedrysEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2023 BGflora.net