БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Риган

Origanum

Описание и отличителни особености на род Риган

Многогодишни тревсти растения.

Латинското име на рода се произнася "ориганум"

В България е установен 1 вид.


Списък на видовете от род Риган, включени в сайта

Риган - Origanum vulgare


Вижте също

Дърветата в БългарияEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net