род Риган

Origanum

Описание и отличителни особености на род Риган

Многогодишни тревсти растения.

Латинското име на рода се произнася "ориганум"

В България е установен 1 вид.

Списък на видовете от род Риган

© 2007 BGflora.net

banner