БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Срещниче

Ajuga

Описание и отличителни особености на род Срещниче

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Цветовете са с венче с недоразвита, 2-делна горна устна. Венечната тръбица отвътре с пръстен от власинки [Делипавлов & кол., 2003].

В България естествено разпространени са 6 вида.


Списък на видовете от род Срещниче, включени в сайта

Лаксманово срещниче - Ajuga laxmannii

Пирамидално срещниче - Ajuga pyramidalis

Пълзящо срещниче - Ajuga reptans

Хиоско срещниче - Ajuga chiaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net