БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Хиоско срещниче

Ajuga chia

Снимки на Хиоско срещниче (Ajuga chia )

Ajuga chia Ajuga chia Ajuga chia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Хиоско срещниче.


Латинско име

Ajuga chia Schreber - чете се "аюга хия". В последно време се приема за подвид с името Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia (Schreber) Arcangeli.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно или двугодишно тревисто растение високо 5-30 cm. Листата са разсечени на 3 линейни дяла[1]. Цъфти март-август[2].


Местообитание

Сухи, тревисти и каменисти места[3].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна докъм 2900 метра надморска височина[4].


Значение

Хиоското срещниче е плевел, лечебно и медоносно растение[5].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] К. Методиев - собствени наблюдения.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[5] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Ajuga chia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net