БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Хиоско срещниче - Ajuga chia - снимка 3

Ajuga chia

Общ изглед на Хиоско срещниче (Ajuga chia).

Снимано на 28 март 2019 г. в защитена местност "Огняновско-Синитевски рид", землище на село Огняново, община Пазарджик, Бесапарски ридове.


<< предишна снимка


Ajuga chia
Снимка 3

English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net