БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пирамидално срещниче

Ajuga pyramidalis

Снимки на Пирамидално срещниче (Ajuga pyramidalis)

Ajuga pyramidalis Ajuga pyramidalis Ajuga pyramidalis Ajuga pyramidalis Ajuga pyramidalis Ajuga pyramidalis Ajuga pyramidalis Ajuga pyramidalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Пирамидално срещниче.


Латинско име

Ajuga pyramidalis L. - чете се "аю́га пирамида́лис"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие2.


Описание и разпознаване

Пирамидалното срещниче е многогодишно тревисто растение. Не образува издънки. Стъблото високо от 10 до 25 cm, вълнесто, неразклонено. Долните листа са събрани в розетка, влакнести. Прицветните (стъблените) листа са продълговато-яйцевидни, често тъмно виолетови, почти 2 пъти по-дълги от цветовете. Съцветието започва почти от основата на стъблото и отначало има ясно изразена четиристенна пирамидална форма. Цветовете са дълги 10-15 mm, приседнали (без дръжки). Венчето бледосиньо, мъхнато, с много къса горна устна и 3-делна долна устна. Венечната тръбица отвътре е с пръстен от власинки. Тичинките са 4, стърчащи над горната устна. Цъфти от май до август3.


Украсни качества

Красиво растение поради неговите пирамидални, тъмнолилави (виолетови) съцветия. Цветът и формата на съцветията се дължи на присъцветните листа. Заради красотата си се отглежда и продава като декоративно цвете4.


Местообитание

Сухите ливади и пасища във високопланинския и отчасти в планинския пояс5.


Разпространение в България

Установен е в следните планини: Рила, Пирин, Витоша, Западни и Средни Родопи, Западна и Средна Стара планина и Западните гранични планини, където расте между 1200 и 2400 метра надморска височина6.

Карта показваща естественото разпространение на Пирамидалното срещниче по флористични райони (оцветените в сиво)7:

Ajuga pyramidalis


Общо разпространение

Европа8, включващо следните държави: Албания, Австрия, Белгия, Обединеното Кралство, балтийските държави (Естония, Латвия, Литва и Калининградска област), България, Белорусия, Бивша Чехословакия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Швейцария, Испания, Исландия, Италия, страните от бивша Югославия, Португалия, Норвегия, Полша, Румъния, Швеция, Украйна9.


Значение и произход на латинското име на растението

Ajuga pyramidalis L. - родовото име "Ajuga" (чете се аюга) - произлиза от частицата "a" - означаваща "без" и латинската дума juga, която е формата за множествено число на думата jugum означаваща на български "ярем", т. е. превода на ajuga e "без ярем(и)"10.

Видовото име "pyramidalis" е поради пирамидалната форма на съцветията 11.

Съкращението "L." показва името на учения описал за пръв път за науката растението. В случая това е шведският ботаник Карл Линей, основателят на съвременната научна класификация на растенията и животните. Името му на латински е Carl Linnaeus - оттам и съкращението L.=Linnaeus. При произнасянето на научното име на растението, името на автора, който го е описал, обикновено не се чете12.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цветаИзточници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

4 К. Методиев.

5 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

7 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

8 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

9 The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.

10 Ajuga - Dictionary.com.

11 К. Методиев.

12 К. Методиев.


Ajuga pyramidalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2021 BGflora.net