БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пълзящо срещниче

Ajuga reptans

Снимки на Пълзящо срещниче (Ajuga reptans)

Ajuga reptans Ajuga reptans Ajuga reptans Ajuga reptans Ajuga reptans

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пълзящо срещниче.


Латинско име

Ajuga reptans L. - чете се "аюга рептанс".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Пълзящо срещниче е многогодишно тревисто растение. Достига височина от 10 до 80 cm. От основата на стъблото се развиват пълзящи по повърхността стерилни (без цветове) издънки. Цъфти април-юни[1].


Местообитание

Влажни, тревисти и храсталачни места[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна, от 0 до 2000 метра надморска височина[3].


Значение

Лечебно, хранително, медоносно, декоративно и фуражно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Ajuga reptans in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net