БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лаксманово срещниче

Ajuga laxmannii

Снимки на Лаксманово срещниче (Ajuga laxmannii )

Ajuga laxmannii Ajuga laxmannii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лаксманово срещниче.


Латинско име

Ajuga laxmannii (L.) Bentham - чете се "аюга лаксмании".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо до 50 cm. Тръбицата на венчето на цветовете отгоре е разцепена надлъжно. Стъблените листа са приседнали. Цъфти май-юни[1].


Местообитание

По тревисти места и храсталаци[2].


Разпространение в България

Видът е разпространен в цялата страна от 0 до 2300 м надморска височина[3].


Значение

Лечебно растение[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Ajuga laxmannii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net