БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Микромерия

Micromeria

Описание и отличителни особености на род Микромерия

Многогодишни тревисти растения. Чашката с 13 жилки.

В България естествено разпространени са 4 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "микромерия".


Списък на видовете от род Микромерия, включени в сайта

Фривалдскиева микромерия - Micromeria frivaldszkyanaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net