БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Дяволска уста

Leonurus

Описание и отличителни особености на род Дяволска уста

Многогодишни тревисти растения.

В България расте 1 вид.


Списък на видовете от род Дяволска уста, включени в сайта

Дяволска уста - Leonurus cardiacaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2020 BGflora.net