БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Бударица

Galeopsis

Описание и отличителни особености на род Бударица

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Характерно за рода са двата тъпоконусовидни израстъка в основата на долната устна на цвета.

В България естествено разпространени са 6 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "галеопсис".


Списък на видовете от род Бударица, включени в сайта

Красива бударица - Galeopsis speciosaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net

banner