БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Красива бударица

Galeopsis speciosa

Снимки на Красива бударица (Galeopsis speciosa)

Galeopsis speciosa Galeopsis speciosa Galeopsis speciosa Galeopsis speciosa Galeopsis speciosa Galeopsis speciosa Galeopsis speciosa Galeopsis speciosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Красива бударица.


Латинско име

Galeopsis speciosa Miller - чете се "галеопсис специоза".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение високо до 100 cm. Цветовете са дълги от 2,2 до 3,4 cm, жълти с пурпурно петно на долната устна. Цъфти юли-август[1].


Местообитание

Влажни и сенчести места[2].


Разпространение в България

Видът е установен в цяла България между 0 и 1500 метра надморска височина[3].


Значение

Красивата бударица е декоративно, лечебно, маслодайно, отровно и медоносно растение[4].Вижте също

Растения с жълти цветове

Дърветата в България

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съчинения.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съчинения.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съчинения.Galeopsis speciosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net

ban