БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Жълта мъртва коприва

Lamiastrum

Описание и отличителни особености на род Жълта мъртва коприва

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен e 1 вид.


Списък на видовете от род Жълта мъртва коприва, включени в сайта

Жълта мъртва коприва - Lamiastrum galeobdolonEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

banner