БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Конски босилек

Salvia

Описание и отличителни особености на род Конски босилек

Многогодишни тревисти растения. Чашката на цветовете тръбеста, двуустна, с тризъбеста или цяла горна устна. Венчето двуустно, със сплесната отстрани шлемовидна горна устна и триделна долна, на която средния дял е по-широк от другите. Тичинките 2 на брой, с къси дръжки, напречно съчленени, с два израстъка, от които единият завършва с прашникова торбичка и е разположен под горната устна, а втория, безплоден, стърчи напред или назад1.

В България естествено разпространени са 19 вида, 3 от тях са защитени от Закона за биологичното разнообразие. У нас от рода се отглежда Градинския чай (Salvia officinalis L.), който се използва за приготвяне на чай, като декоративно растение и като подправка. В южните части на страната градинския чай подивява и може да се срещне да расте и в природата.

Латинското наименование на рода се произнася "салвиа".


Списък на видовете от род Конски босилек, включени в сайта

Етиопски конски босилек - Salvia aethiopis

Жълт конски босилек - Salvia glutinosa

Мускатен конски босилек - Salvia sclarea

Наведен конски босилек - Salvia nutans

Прешленест конски босилек - Salvia verticillata

Прътовиден конски босилек - Salvia virgata

Сребрист конски босилек - Salvia argenteaИзточници на информация

1 Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2023 BGflora.net