БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Чубрица

Satureja

Описание и отличителни особености на род Чубрица

Едногодишни или многогодишни тревисти растения или полухрасти [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].

В България са установени 5 диворастящи вида, а един - Градинската чубрица (Satureja coerulea) се отглежда като подправка.

Списък на видовете от род Чубрица, включени в сайта

Синя чубрица - Satureja coeruleaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

banner