БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Превара

Scutellaria

Описание и отличителни особености на род Превара

Многогодишни тревисти растения. Чашката на цветовете е от две цели устни, горната е с напречен плосък израстък. В България растат осем вида.


Списък на видовете от род Превара, включени в сайта

Алпийска превара - Scutellaria alpinaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net