род Маточина

Melissa

Описание и отличителни особености на род Маточина

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е 1 вид.

Латинското наименование на рода се произнася "мелиса".

Списък на видовете от род Маточина

ban

ban

© 2009 BGflora.net

banner