БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Маточина

Melissa

Описание и отличителни особености на род Маточина

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е 1 вид.

Латинското наименование на рода се произнася "мелиса".


Списък на видовете от род Маточина, включени в сайта

Маточина - Melissa officinalisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net