БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Татарска салата

Lactuca tatarica

Снимки на Татарска салата (Lactuca tatarica)

Lactuca tatarica Lactuca tatarica Lactuca tatarica Lactuca tatarica Lactuca tatarica Lactuca tatarica Lactuca tatarica Lactuca tatarica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Татарска салата.


Латинско име

Lactuca tatarica (L.) C. A. Meyer - чете се "лактука татарика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие[1].

В Червена книга на Република България видът е категоризиран като "Застрашен" (Endangered)[2]. В същия източник, като заплахаи за вида са посочени:

"Ограниченото разпространение, специфичната екология на вида, строителството по крайбрежието, унищожаването и замърсяването на местообитанията, утъпкването и разораването на плажната ивица."


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо до 60 cm. Цветовете са лилави до сини. Носчето на плода (издължената част на плода) е два-три по-късо от семенната част. Цъфти юни-септември[3].


Местообитание

Песъчливи и чакълести морски брегове. Популациите варират от малочислени до значителни по площ и с висока плътност. Възобновителните възможности на вида са добри[4].


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие[5].


Общо разпространение

Средна, Източна и Югоизточна Европа, Югозападна Азия[6].


Значение

Татарската салата е растение с украсни (декоративни) качества[7].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Борис Асьов, Цветомир М. Денчев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Борис Асьов, Цветомир М. Денчев. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[6] Борис Асьов, Цветомир М. Денчев. 2015. Пос. източник.

[7] К. Методиев.


Lactuca tatarica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net