БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лайка

Chamomilla

Описание и отличителни особености на род Лайка

Едногодишни тревисти растения. За рода е характерно кухото цветно легло.

В България естествено разпространен е 1 вид и 1 вид е внесен.


Списък на видовете от род Лайка, включени в сайта

Лайка - Chamomilla recutitaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net