БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Пикномон

Picnomon

Описание и отличителни особености на род Пикномон

Едногодишни тревисти растения. Монотипичен род - състои се само от един вид.


Списък на видовете от род Пикномон, включени в сайта

Кичурест пикномон - Picnomon acarnaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net