БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Птилостемон

Ptilostemon

Описание и отличителни особености на род Птилостемон

Едногодишни бодливи тревисти растения.

В България естествено разпространен e вид.


Списък на видовете от род Птилостемон, включени в сайта

Шарен птилостемон - Ptilostemon aferEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net