БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Кокеш

Scorzonera

Описание и отличителни особености на род Кокеш

Кокешите са многогодишни, двугодишни или едногодишни растения. Листата са целокрайни или пересто-насечени. Основата на стъблото често е обвита с люспести или нишковидни влагалища. Обвивните листчета на цветните кошнички са наредени в няколко реда. Плодовете са с надлъжни ребра. Четинките на хвърчилката са перести и са наредени в няколко реда[1].

В България се срещат осем вида[2].


Списък на видовете от род Кокеш, включени в сайта

Австрийски кокеш - Scorzonera austriaca

Мек кокеш - Scorzonera mollis

Розов кокеш - Scorzonera roseaИзточници на информация

[1] Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2019 BGflora.net