БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Отантус

Otanthus

Описание и отличителни особености на род Отантус

Многогодишни тревисти растения или полухрасти.

В България е установен 1 вид.


Списък на видовете от род Отантус, включени в сайта

Морски отантус - Otanthus maritimusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2019 BGflora.net