БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лайкучка

Matricaria

Описание и отличителни особености на род Лайкучка

Тревисти едногодишни, двугодишни или многогодишни растения. Съцветното легло след цъфтеж е изпъкнало, плътно1.

В България растат 4 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "матрикариа".


Списък на видовете от род Лайкучка, включени в сайта

Кавказка лайкучка - Matricaria caucasica

Тънколистна лайкучка - Matricaria trichophyllaИзточници на информация

1 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2023 BGflora.net