БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Челядник

Echinops

Описание и отличителни особености на род Челядник

Mногогодишни тревисти растения. Листата са бодливи. Характерни за рода са едноцветните кошнички събрани в кълбести съцветия.

В България естествено разпространени са 6 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "ехинопс".


Списък на видовете от род Челядник, включени в сайта

Кръглоглав челядник - Echinops sphaerocephalusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net