БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кръглоглав челядник

Echinops sphaerocephalus

Снимки на Кръглоглав челядник (Echinops sphaerocephalus)

Echinops sphaerocephalus Echinops sphaerocephalus Echinops sphaerocephalus Echinops sphaerocephalus Echinops sphaerocephalus Echinops sphaerocephalus Echinops sphaerocephalus Echinops sphaerocephalus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кръглоглав челядник.


Латинско име

Echinops sphaerocephalus L. - чете се "ехинопс сфероцефалус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Кръглоглавият челядник е многогодишно тревисто растение високо до 160 cm. Съцветията са бледосини до белезникави или бели. Вътрешните обвивни лисчета на едноцветните кошнички са два пъти по дълги от четинките в основата им. Цъфти юни-септември[2].


Местообитание

Тревисти и каменисти места[3].


Разпространение в България

Видът е установен в цяла България между 200 и 1500 метра надморска височина[4].


Значение

Кръглоглавия челядник е лечебно[5] и декоративно[6] растение.


Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. източник.

[5] Делипавлов & кол., 2003. пос. източник.

[6] К. Методиев.


Echinops sphaerocephalus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net