БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Жълтица

Leontodon

Описание и отличителни особености на род Жълтица

Многогодишни тревисти растения. Кошничките малки до средно големи. Цветното легло плоско, голо; ямичките по него често назъбени или ресничести по горния си ръб. Цветовете жълти или оранжеви, езичести. Плодът с носче и хвърчилка, съставена от 1 или 2 реда четинки[1].

В България от рода са установени 5 вида.


Списък на видовете от род Жълтица, включени в сайта

Рилска жълтица - Leontodon rilaensisИзточници на информация

[1] Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Флора на Витоша. Изд. "Наука и изкуство". София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net