БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Безсмъртниче

Xeranthemum

Описание и отличителни особености на род Безсмъртниче

Едногодишни тревисти растения. Характерно за рода е че вътрешните (разположените до цветовете) обвивни листчета са обагрени, много по-големи от външните и наподобяват венчелистчета.

В България естествено разпространени са 3 вида [Делипавлов & кол., 2003]. Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Безсмъртниче, включени в сайта

Обикновено безсмъртниче - Xeranthemum annuumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net