БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Степторамфус

Steptorhamphus

Описание и отличителни особености на род Степторамфус

Многогодишни тревисти растения.

В България расте 1 вид.

Списък на видовете от род Степторамфус, включени в сайта

Степторамфус - Steptorhamphus tuberosusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 BGflora.net