БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Аспурт

Carthamus

Описание и отличителни особености на род Аспурт

Едногодишни бодливи тревисти растения. Външните обвивни листчета подобни на стъблените листа, на върха си с неразклонен бодил[1].

В България два вида са естествено разрпространени, а едни (Сафлор - Carthamus tinctorius L.) се отглежда.


Списък на видовете от род Аспурт, включени в сайта

Вълнест аспурт - Carthamus lanatusИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net