БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Бял смил

Gnaphalium

Описание и отличителни особености на род Бял смил

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Кошничките дребни, обвивката им е със звънчевидна форма, съставена от сухи, керемидообразно наредени листчета.

В България са установени пет вида.


Списък на видовете от род Бял смил, включени в сайта

Горски бял смил - Gnaphalium sylvaticumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net