БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дребен бял смил

Gnaphalium supinum

Снимки на Дребен бял смил (Gnaphalium supinum)

Gnaphalium supinum Gnaphalium supinum Gnaphalium supinum Gnaphalium supinum Gnaphalium supinum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дребен бял смил, Полегнал бял смил.


Латинско име

Gnaphalium supinum L. - чете се "гнафа́лиум супи́нум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дребният бял смил е многогодишно тревисто растение. Стъблата високи от 3 до 10 cm, рядко до 20 cm, сивобели, памучно-напластеновлакнести. Сложното съцветие с (1) 2 — 10 (12) кошнички. Цъфти юни-септември2.


Местообитание

Из високопланински пасища, каменливи и скалисти места, в планините3.


Разпространение в България

Западна и Средна Стара планина, Витоша, Западни гранични планини (Осоговска планина), Беласица, Пирин, Рила, Западни Родопи, от (1500) 2000 докъм 2900 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Северна, отчасти в планините на Централна и Южна Европа, Югозападна и Централна Азия, Северна Америка5.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Кузманов, Б. 2012. В: Флора на Република България, том XI, Издателство на БАН, София.

3 Кузманов, Б. 2012. Пос. източник.

4 Кузманов, Б. 2012. Пос. източник.

5 Кузманов, Б. 2012. Пос. източник.


Gnaphalium supinum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net