БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Горски бял смил

Gnaphalium sylvaticum

Снимки на Горски бял смил (Gnaphalium sylvaticum)

Gnaphalium sylvaticum Gnaphalium sylvaticum Gnaphalium sylvaticum Gnaphalium sylvaticum Gnaphalium sylvaticum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Горски бял смил.


Латинско име

Gnaphalium sylvaticum L. - чете се "гнафалиум силватикум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Горският бял смил е многогодишно тревисто растение, което достига височина от 10 cm до 50 cm. Долните листа са линейно-ланцетни или тясноланцетни, до 5 mm широки. Цветните кошнички (главички) са събрани в прекъснато класовидно съцветие, светлокафяви. Цъфти юли-септември[1].


Местообитание

Гори, храсталаци и тревисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Предбалкан, Стара Планина, Средна гора, Витоша, Западни гранични планини, Рила, Пирин, Беласица, Славянка, Знеполски район, Странджа и Родопи; до към 2000 метра надморска височина[3].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Gnaphalium sylvaticum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net