БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Пресечка

Cnicus

Описание и отличителни особености на род Пресечка

Едногодишни тревисти растения. В България расте един вид.


Списък на видовете от род Пресечка, включени в сайта

Пресечка - Cnicus benedictusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net