БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Див слънчоглед

Doronicum

Описание и отличителни особености на род Див слънчоглед

Многогодишни тревисти растения. Цветните кошнички са едри. Цветното легло е изпъкнало, полукълбесто, без прицветници. Периферните женски цветове са езичести, вътрешните двуполови са тръбести; всички цветове са жълти. Плодовете са издължени, с 10 изпъкнали ребра; периферните плодове без хвърчилка, вътрешните с хвърчилка от еднакви назъбени власинки. Обвивката на цветните кошнички от един ред листчета [Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България, София].

В България естествено растат 4 вида.


Списък на видовете от род Див слънчоглед, включени в сайта

Австрийски див слънчоглед - Doronicum austriacum

Източен див слънчоглед - Doronicum orientale

Стълбчест див слънчоглед - Doronicum columnaeEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2019 BGflora.net