БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Стълбчест див слънчоглед

Doronicum columnae

Снимки на Стълбчест див слънчоглед (Doronicum columnae)

Doronicum columnae Doronicum columnae Doronicum columnae Doronicum columnae

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Стълбчест див слънчоглед, Сърцевиднолистен див слънчоглед.


Латинско име

Doronicum columnae Ten. - чете се "дороникум колумне".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Стълбчестият див слънчоглед е многогодишно тревисто растение. Стъблата изправени, високи от 15 до 50 cm. Приосновните листа са сърцевидно-бъбрековидни. Цветните кошнички са разположени единично на върха на стъблото, 3-6 cm в диаметър. Цветовете са жълти. Цъфти през месеците април-август[1].


Местообитание

Каменисти и тревисти места и в храсталаци в планинския и високопланинския пояс до 2900 метра надморска височина[2].


Разпространение в България

Установен е в следните планини: Стара планина, Витоша, Рила, Пирин, Западните Родопи, Славянка, Осогово, Беласица, Конявска и Западна Средна гора[3].


Общо разпространение

Апенини, Алпи, Балкански полуостров, Мала Азия[4].


Значение

Стълбчестият див слънчоглед е красиво растение и се използва като цвете в градините.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. София.

[2] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Doronicum columnae in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2019 BGflora.net